24 lutego 2016 roku wprowadzono w życie nowe warunki dotyczące dokumentów składanych do wyrobienia dokumentu prawa jazdy. Jakie wymogi muszą przy tym spełniać zdjęcia, które docelowo mają być umieszczone w dokumencie?

Jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy?

Każdy kierowca przy ubieganiu się o prawo jazdy w 2016 i kolejnych latach musi dostarczyć wraz z innymi dokumentami zdjęcie zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zdjęcie do prawa jazdy powinno być fotografią kolorową, o wymiarach 35×45 mm. Około 70-80 proc. fotografii powinna zajmować twarz danej osoby, obejmująca jej wizerunek od frontu, od wierzchołka głowy do górnej części barków. Na zdjęciu muszą być dobrze widoczne oczy, w tym źrenice. Zdjęcie do prawa jazdy w 2019 roku nie może być wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba musi patrzeć na wprost, mieć otwarte oczy, które nie są przysłonięte włosami. Wyraz twarzy ma być naturalny, a usta zamknięte. Wymogi ministerialne wskazują, że powinna być przedstawiona na wprost, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

Jeśli wnioskujący ma wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku, do wniosku o prawo jazdy dołącza fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, jakich na co dzień używa, ale musi też dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z uwagi na wrodzoną lub nabytą wadę narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe zdjęcia — jaka cena za komplet?

Ile potrzeba zdjęć do prawa jazdy? Wystarczy jedno, ale zawsze lepiej wziąć ze sobą do urzędu kilka. Zdjęcia do dokumentów można wykonać w tym samym dniu, po wykonaniu szybkiej sesji studio Pixel Plus w Krakowie, w cenie 14,99 zł za komplet, a jeśli mają być następnego dnia — cena będzie niższa i wyniesie 9,99 zł.