Legitymacja szkolna jest często pierwszym dokumentem, jaki posiada nasze dziecko. Przysługuje ona wszystkim uczniom szkół: podstawowej, gimnazjum, średniej, technikum czy szkoły zawodowej. Na jej podstawie można korzystać m.in. ze zniżek w komunikacji miejskiej. Do wyrobienia legitymacji konieczne są odpowiednie zdjęcia. Ile zdjęć do legitymacji szkolnej powinien złożyć uczeń w sekretariacie? Ile kosztuje komplet zdjęć do legitymacji?

Wymogi dla zdjęcia legitymacyjnego

Zdjęcie do legitymacji szkolnej powinno być aktualne i przedstawiać rzeczywisty wygląd ucznia. Wymiary takiego zdjęcia to zwykle standardowe 3,5 na 4,5 cm, choć fotografia umieszczana jest w okienku o wymiarach 3 na 4,2 cm. Większe zdjęcie może zostać odpowiednio przycięte, co dokonywane jest we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Najczęściej szkoły wymagają, aby zdjęcia do legitymacji spełniały te same warunki, co zdjęcia do dowodu osobistego, ale sprzed 1 marca 2015 roku. Powinny ukazywać twarz dziecka w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Bez sztywnych zasad

Tak naprawdę zdjęcie na legitymację szkolną nie musi spełniać sztywnych wymogów formalnych, ponieważ nie zostały one określone prawnie. Najlepiej przed wykonaniem zdjęcia zapytać dyrektora lub pracownika sekretariatu, jaka fotografia będzie wymagana. W takim mieście jak Kraków zdjęcia do legitymacji szkolnej wykonamy właściwie na miejscu, np. w Pixel Plus, choć za 5-minutowe oczekiwanie na komplet 4 zdjęć zapłacimy 14,99 zł, zamiast 9,99 zł, gdy odbiór zdjęć odbywa się na następny dzień.