Od 2015 roku zmieniły się wymogi dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego. Warto się z nimi szczegółowo zapoznać, aby nie wrócić z przysłowiowym kwitkiem z urzędu i nie wydać niepotrzebnie pieniędzy na zdjęcia, które nie spełniają warunków urzędowych.

Zdjęcia dopasowane do nowego wzoru dowodu osobistego

Wraz z wprowadzeniem w życie dnia 1 marca 2015 roku nowego wzoru dowodu osobistego, zmianom uległy również wymogi związane ze zdjęciem, jakie powinno być w nim umieszczone. Fotografia w nowym dowodzie osobistym jest taka sama, jak w paszporcie.

Szczegółowa instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów w postaci dowodów osobistych znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fotograf, który oferuje usługę wykonania zdjęcia do dowodu, powinien być świadomy tego, jakie wymogi fotografia ta powinna spełniać. Na uwagę zasługuje fakt, że zakłady fotograficzne odpowiadają wobec klientów za to, aby ci otrzymali zdjęcia do dowodu osobistego zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z normą ICAO 9303. Takie zdjęcia wykona dla klientów w Krakowie lub w trybie online, firma Pixel Plus, wraz z retuszem.

To nie urzędnik przyjmuje lub odrzuca zdjęcie dostarczone przez petenta, ale program komputerowy. Dzięki poleceniu wykonania zdjęć ekspertom mamy pewność, że przejdą one pozytywnie taką weryfikację. Zdjęcie do dowodu nie jest kosztowne — w Pixel Plus zapłacimy za nie już od 9,99 zł za komplet 4 fotografii.

Jakie powinny być zdjęcia do dowodu osobistego

Prawidłowe zdjęcia do dowodu osobistego powinny być wykonywane na wprost, a nie z lewego profilu, jak było przed 2015 rokiem. Osoba na zdjęciu musi mieć naturalny wyraz twarzy i prosto trzymać głowę. Nie może się uśmiechać, otwierać ust, ani w żaden inny sposób zmieniać swojej mimiki. Poprawna fotografia ma wymiary 35×45 mm, jest wykonana z dobrą ostrością i odwzorowuje naturalny kolor skóry. Format ten mieści się na dowodzie. Na zdjęciu musi być widoczny wizerunek danej osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków, aby zajmował on od 70 do 80 proc. fotografii. Muszą być na niej dobrze widoczne oczy wraz ze źrenicami, uszy, a włosy powinny być odgarnięte z twarzy. Nie można zakładać żadnych nakryć głowy, zaś okulary nie mogą mieć ciemnych szkieł. Wymagane jest jednolite, jasne tło.